Tjänster


Pa Luftkontroll hjälper till att skapa ett bra inomhusklimat. Vi har bred kompetens med energisparande åtgärdsförslag. Pa Luftkontroll har ROT/Ansvarsförsäkring.

Fastigheter har oftast någon form av ventilation och idag är energikostnader en stor kostnad för fastighetsägare. Därför tycker vi att service av ventilationsunderhåll är viktigt. Dåligt underhåll kan skapa att fläktar och värmeförbrukning drar för mycket energi och här ser vi ofta att vi kan vara med och skapa en bättre energiförbrukning till våra kunder. T ex kan ett filterbyte på en anläggning vara en sparåtgärd eller en investering av ett större fläktbyte som kan löna sig snabbt.
 
Våra tjänster att erbjuda är följande:
  • Entreprenader (Total, generalentreprenader)
  • Service på avrop
  • Serviceavtal
  • OVK-arbeten
  • Injusteringsarbeten
  • Styr & reglerarbeten
  • Kostnadsförslag
  • Konsultation
  • Energisparåtgärder
Efter en första kundkontakt skapar vi tillsammans en handlingsplan.

 

Pa Luftkontroll AB

Postadress
Kristallvägen 144
126 78 Hägersten

Besöksadress
Kristallvägen 144
126 78 Hägersten

Telefon: 08-120 99 440
E-post: Info@paluftkontroll.se
Copyright © 2020 Pa Luftkontroll AB